Chức năng nhiệm vụ

ĐÀO TẠO

Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiến hành đào tạo liên hoàn các bậc cử nhân và thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường (từ năm 1993). Năm 2001, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu giao cho Khoa Môi trường đào tạo cử nhân khoa học tài năng ngành Môi trường. Năm 2004, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giao cho Khoa Môi trường quản lý đào tạo cử nhân Công nghệ môi trường. Từ năm 2005, Khoa Môi trường đã được Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép đào tạo tiến sỹ môi trường chuyên ngành: Môi trường không khí, Môi trường đất và nước. Công tác đào tạo của Khoa Môi trường trong 15 năm từ ngày thành lập đến nay luôn mở rộng về số lượng và quy mô ngành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay, quy mô tuyển sinh hàng năm của Khoa Môi trường: 150 -200 sinh viên hệ chính quy, 60-100 học viên cao học và 10-15 NCS.

Khoa đã xây dựng và được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt các chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các ngành đào tạo: cử nhân Khoa học môi trường, cử nhân khoa học tài năng ngành Môi trường, cử nhân Công nghệ môi trường, cử nhân Khoa học đất, thạc sĩ Khoa học môi trường, thạc sĩ Khoa học đất, thạc sĩ Kỹ thuật môi trường, tiến sĩ chuyên ngành môi trường không khí, tiến sĩ chuyên ngành Môi trường đất và nước, tiến sĩ chuyên ngành Đất và dinh dưỡng cây trồng, tiến sĩ Chuyên ngành Quy hoạch sử dụng bền vững đất đai. Chương trình tiên tiến liên kết đào tạo với Đại học Indiana, Hoa Kỳ ngành Khoa học môi trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt năm 2009 và bắt đầu triển khai. Hiện nay, Khoa đang hoàn thiện chương trình đào tạo sau đại học ngành Công nghệ môi trường, ngành Quản lý môi trường cho Ban Tổ chức Trung ương theo Đề án 165.

Khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì biên soạn chương trình khung “Cử nhân Khoa học môi trường”, “Cử nhân Công nghệ môi trường”. Các chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các môn học do cán bộ trong Khoa biên soạn đã được sử dụng và được tham khảo trong việc xây dựng các chương trình đào tạo tại các trường khác có đào tạo đại học và sau đại học ngành môi trường (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Đà Lạt, Đại học Thái Nguyên…).

Tập thể cán bộ giảng dạy của Khoa Môi trường đã biên soạn và xuất bản được trên 60 giáo trình, nhiều giáo trình khác đã được nghiệm thu đang chờ in, hơn 10 tài liệu tham khảo lĩnh vực môi trường đã được xuất bản. Hầu hết các môn học cơ sở trong các chương trình đào tạo đã có giáo trình và bài giảng. Nhiều giáo trình do cán bộ Khoa biên soạn đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính trong các trường đại học Việt Nam (Khoa học môi trường, Cơ sở khoa học môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Tai biến môi trường, Độc học và sức khỏe môi trường, Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, Quy hoạch môi trường, Luật và Chính sách môi trường, Kiểm toán môi trường, v.v.). Hiện nay, cán bộ Khoa đang tập trung biên soạn giáo trình cho các ngành mới mở và giáo trình và bài giảng các môn chuyên ngành, chuyển đổi chương trình đào tạo từ hình thức niên chế sang hình thức tín chỉ, đổi mới phương pháp và giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh, đào tạo cử nhân môi trường theo chương trình tiên tiến liên kết với nước ngoài.

Sản phẩm đào tạo của Khoa Môi trường hiện đang có mặt trong hầu hết các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội ở khắp mọi miền đất nước. Nhiều cử nhân và thạc sĩ và tiến sĩ môi trường hiện đang làm cán bộ giảng dạy ở nhiều trường đại học: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Đà Lạt, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên và nhiều trường đại học khác ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, v.v. Cử nhân thạc sĩ và tiến sĩ tốt nghiệp từ khoa hiện đang công tác trong các Bộ, Tổng cục, các viện nghiên cứu, các sở ban ngành, các tổng công ty, các doanh nghiệp từ Móng Cái đến Cà Mau. Theo số liệu điều tra, trên 50% số cán bộ và lãnh đạo Chi cục môi trường thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh Miền Bắc là sinh viên và học viên cũ của Khoa. Trong số đó, có nhiều người đã được giao các chức trách quan trọng trong bộ máy quản lý như: giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giám đốc công ty, trưởng phòng và trưởng ban chuyên môn, v.v.. Nhiều cử nhân và thạc sĩ khoa học môi trường hiện đang làm nghiên cứu sinh tại các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, Bỉ, Hà Lan, Úc, Thụy Điển, Đức, v.v.. Phần lớn sản phẩm đào tạo của Khoa được đánh giá chất lượng tốt, phù hợp với công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý. Trong đó, ưu điểm nổi bật của cựu sinh viên khoa Môi trường là khả năng nhanh chóng thích nghi và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác luôn đổi mới của đất nước.

Từ ngày thành lập đến nay, Khoa Môi trường đã đào tạo được: 2.100 cán bộ trình độ đại học, trong đó có 1200 cử nhân chính quy ngành Khoa học môi trường, 450 cử nhân tại chức ngành khoa học môi trường, x450 cử nhân chính quy ngành Thổ nhưỡng; 620 thạc sĩ Khoa học môi trường, 23 thạc sĩ ngành Thổ nhưỡng, 5 tiến sĩ ngành khoa học môi trường, 8 tiến sĩ ngành Thổ nhưỡng. Với những tiềm lực và thành tích đào tạo trên, Khoa Môi trường luôn được xem là đơn vị đào tạo về môi trường có quy mô lớn và uy tín cao trong cả nước.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Cán bộ khoa học của Khoa Môi trường đã và đang tham gia tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ thực tiễn trong hầu hết các chương trình, dự án nghiên cứu lớn về tài nguyên môi trường của đất nước, như: xây dựng luật và chính sách môi trường quốc gia, đánh giá tác động môi trường các công trình trọng điểm về kinh tế xã hội (đường Hồ Chí Minh, dự án thuỷ điện Sơn La, nhiệt điện Phả Lại, v.v..), các chương trình nghiên môi trường nhà nước (cán bộ trong khoa đã tham gia các đề tài cấp Nhà nước KH 07-04, KC 08-02, KC 08-04 và chủ trì đề tài KC 08-06), các đề tài nghiên cứu về môi trường của các bộ ngành (ngành Than, ngành Điện, ngành Thuỷ Sản, ngành Nông nghiệp, v.v.), các đề tài nghiên cứu của các địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hoà Bình, Vĩnh Phúc và nhiều nơi khác). Kinh phí của các đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa liên tục tăng.

Tính đến tháng 12 năm 2009, tập thể cán bộ khoa học của Khoa Môi trường đã công bố khoảng 1.700 công trình khoa học, bao gồm hàng trăm bài báo, báo cáo khoa học, báo cáo tổng kết đề tài, v.v, trong đó có trên 40 bài được in trong các tạp chí và hội nghị quốc tế. Cán bộ khoa học của Khoa đã chủ trì thực hiện 7 đề tài hợp tác quốc tế (Vương Quốc Bỉ, Úc, AIT, Nhật Bản); đã hoàn thành 2 đề tài hợp tác quốc tế với AIT và Úc, tham gia trao đổi giảng dạy và nghiên cứu khoa học với Hàn Quốc, Thụy Điển, Úc; hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia và cấp tỉnh, thành phố. Nhiều công trình có giá trị ứng dụng trong số đó đã góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước. Nhiều cán bộ trong Khoa tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có 1 cán bộ là Phó chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, 4 cán bộ là Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Các hoạt động nghiên cứu khoa học trên cũng đóng góp một phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của Khoa, cũng như cải thiện đời sống cán bộ viên chức trong Khoa.

Để tăng cường công tác triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, năm 2003, Khoa đã đề nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hoá môi trường, Phòng thí nghiệm Phân tích Môi trường. Các bộ phận này và nhiều phòng thí nghiệm chuyên đề khác của Khoa Môi trường đã được đầu tư bổ sung các trang thiết bị hiện đại.

Sinh viên Khoa Môi trường tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và có nhiều báo cáo khoa học trong hội nghị khoa học sinh viên các cấp. Hàng năm, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt được giải cao: giải nghiên cứu khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo (1 giải nhất, 3 giải 2 và 2 giải 3), giải Đại học Quốc gia Hà Nôi, giải “Phát minh Xanh của Công ty Sony” (1 giải nhất, 5 giải 2, 3 giải 3 và nhiều giải khuyến khích khác), giải “Đại sứ đất ngập nước” của Liên hợp quốc (giải 3), v.v… Các kết quả này đã góp phần không nhỏ vào việc động viên phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Môi trường.

Đề tài luận văn luận án của học viên cao học và nghiên cứu sinh thường được gắn với các đề tài nghiên cứu khoa học của các ngành và doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực cho thực tiễn đất nước.