Đại học

– Hệ đại học chính quy theo 3 ngành: Khoa học môi trường, Công nghệ môi trường và Khoa học đất

– Hệ đại học tại chức (vừa học vừa làm) ngành Khoa học môi trường

– Hệ cử nhân chất lượng cao ngành Khoa học môi trường

–  Chương trình tiên tiến ngành Khoa học môi trường với đối tác là Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ

– Bằng kép (Văn bằng 2)