THÔNG BÁO: Chương trình tham quan học tập trong khuôn khổ dự án “Mạng lưới đô thị bền vững cho các thành phố Châu Á” – Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (SAUNAC)

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhân được thông báo của Chủ nhiệm dự án “Mạng lưới đô thị bền vững cho các thành phố Châu Á – Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (SAUNAC)”,  về việc sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Khoa Môi trường (Faculty of Environmental Sciences) có thể nộp Hồ sơ xin tham gia đợt tham quan học tập tại Châu Âu về giảng dạy các môn học của dự án online trên Moodle. Cụ thể như sau:

Thời gian tham quan học tập: 4 ngày, khoảng 24-27/9/2018

Địa điểm: Tại một trong 5 nước: Anh, Đức, Hà Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha

Yêu cầu về ứng viên:

–      Sinh viên năm thứ 3, thứ 4, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Khoa Môi trường

–      Tiếng Anh: B1 trở lên, có thể nghe giảng, giao tiếp, thảo luận, đi thực tế tại trường bạn

Hồ sơ cần nộp:

–      Đơn đăng ký

–      Bài luận

Hình thức nộp hồ sơ: khai hồ sơ trực tuyến tại: https://goo.gl/forms/Gjj3REruqWtn1bSJ2

Các thông tin liên quan có thể tham khảo tại địa chỉ: www.saunac.eu.

Hạn nộp: 15/5/2018.

                 

– KHOA MÔI TRƯỜNG –