Thông báo seminar khoa học: Preparation of activated carbon from bamboo

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học ĐHQGHN (HUS) và Khoa Hóa học ứng dụng – Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyushu Institute of Technology (KIT). Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức buổi seminar khoa học với các thông tin tổ chức như sau:

  • Chủ đề: Preparation of activated carbon from bamboo
  • Diễn giả: Dr. Toshiki Tsubota (Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyushu Institute of Technology (KIT))
  • Thời gian: 14h00, 20/09/2018
  • Địa điểm: Phòng 128 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội