Thông báo số 1 – Hội nghị Khoa học sinh viên 2020- trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hội nghị khoa học sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) được tổ chức thường niên nhằm tạo môi trường thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết các hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học. Hàng năm, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia Hội nghị, trong số đó nhiều công trình có kết quả nghiên cứu tốt, được gửi dự thi ở các cấp và đạt các giải thưởng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN năm 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào các ngày 13/5/2020 (phiên poster) và 15/5/2020 (phiên toàn thể)

Nội dung chi tiết như sau: