THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG

Khoa Môi trường xin trân trọng thông báo:

Từ ngày 10 tháng 4 năm 2020, website http://fesvnu.edu.vn/ của Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN sẽ dừng hoạt động và chuyển sang website mới chính thức là https://fes.hus.vnu.edu.vn/.

Kính mong các cán bộ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, đối tác của Khoa Môi trường và các bên quan tâm chú ý và tiếp tục theo dõi các thông tin của Khoa trên trang website mới (fes.hus.vnu.edu.vn).

Trân trọng.