Thực tập Cúc Phương – Lớp K63 Tiên tiến Khoa học Môi trường

Ngày 06/10/2018, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội đã tổ chức chuyến đi thực địa Khoa học sự sống cho các em sinh viên thuộc chương trình tiên tiến lớp K63 Khoa học môi trường tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Hình 1. Đoàn thực tập tại cổng vào Vườn quốc gia Cúc Phương

Nội dung chính của chuyến đi là để hướng dẫn các em sinh viên các kiến thức cơ bản về Khoa học sự sống, ví dụ như các quá trình địa chất – khí hậu cơ bản ảnh hưởng đến phân bố các loài sinh vật như quá trình biển tiến – biển thoái – băng hà, quá trình trôi dạt lục địa – tạo núi – núi lửa.

Hình 2. Đoàn thực tập trước lối vào Hang Người xưa, một dấu tích về các quá trình địa chất cổ

Các em sinh viên cũng đã được nghe giảng về giá trị đa dạng sinh học ở Việt Nam nói chung, và ở Vườn quốc gia Cúc Phương nói riêng, đặc biệt là đa dạng sinh học và công tác bảo tồn hiện nay của một số nhóm loài nguy cấp – quý hiếm như Linh trưởng hay Rùa.

Hình 3. Đoàn thực tập ở Trung tâm cứu hộ Linh trưởng Cúc Phương, nơi cứu hộ trên dưới 20 loài linh trưởng của Việt Nam

Các em sinh viên cũng đã được giới thiệu về đặc tính sinh học, sinh thái, phân bố, tập tính dinh dưỡng, sinh sản, tình trạng ngoài tự nhiên của một số loài động vật đặc hữu tiêu biểu của Việt Nam, ví dụ như Vooc quần đùi trắng hay Vooc Cát Bà, là hai loài linh trưởng thuộc nhóm Đặc biệt Nguy Cấp, có số lượng cá thể ngoài tự nhiên còn lại rất thấp và chỉ phân bố ở một số vùng nhỏ, phân mảnh ở các tỉnh phía Bắc.

Hình 4. Các em sinh viên đang quan sát hai cá thể Vượn má trắng Bắc

Đồng thời, đoàn đã giới thiệu, và cho các em có trải nghiệm về việc khai thác du lịch sinh thái tại một số địa điểm và tuyến du lịch nổi tiếng của Cúc Phương, như tuyến Cây chò ngàn năm. Một số ảnh hưởng từ việc khai thác du lịch đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng đã được thảo luận.

Hình 5. Đoàn đi tìm hiểu đa dạng sinh học và sinh thái dọc tuyến du lịch Cây chò ngàn năm ở Cúc Phương