TRIẾT LÝ GIÁO DỤC – KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

1. Triết lý giáo dục/Education Philosophy

Khoa Môi trường tuyên bố và triển khai triết lý giáo dục Học để ứng dụng – Học từ thực tiễn/Learn to Apply – Learn from Practice” cho các bậc đào tạo, đặc biệt là bậc đại học. Triết lý giáo dục này được đưa ra nhằm góp phần cụ thể hóa sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là “nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức”, trên tôn chỉ của khẩu hiệu hành động “Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm xã hội”, và đặc thù của ngành Môi trường là tính liên ngành và định hướng ứng dụng.

Với triết lý giáo dục đã xác lập, Khoa Môi trường xây dựng chiến lược dạy và học tiên tiến, sáng tạo và cập nhật liên tục để đảm bảo chất lượng đào tạo; đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội và sự phát triển bền vững.

Học để ứng dụng: Học để biết cách áp dụng, vận dụng tốt và sẵn sàng nền tảng kiến thức cho việc ứng dụng. Ngoài việc trang bị kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Xã hội, Toán học và Khoa học tự nhiên, sinh viên học tại Khoa Môi trường còn được trang bị các kiến thức cốt lõi của ngành và chuyên ngành, các kỹ năng thực hành, thực tập, khả năng nắm bắt, hiểu và phân tích được các vấn đề, nhu cầu của ngành để áp dụng vào thực tiễn.

Học từ thực tiễn:Thực tiễn luôn mang lại bài học sinh động, đa dạng và tạo điều kiện thuận lợi cho người học áp dụng hiệu quả kiến thức của mình. Bằng việc được trang bị các kiến thức cơ bản, cốt lõi của ngành, kết hợp với việc rèn luyện tư duy chỉnh thể và logic, khả năng quan sát, phân tích hệ thống, phán đoán và tổng kết từ thực tiễn, người học có khả năng tự rút ra những kinh nghiệm và liên tục được hoàn thiện bản thân về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, phù hợp với quan điểm học tập suốt đời.

2. Khẩu hiệu hành động/ Slogan

Chất lượng cao / High quality

Trách nhiệm xã hội / Social responsibility