Tuyển dụng – Công ty Cổ phẩn Cơ khí Môi trường ETM

Công ty Cổ phần Cơ khí Môi trường ETM có nhu cầu tuyển dụng:

  • Nhân viên kinh doanh ngành Môi trường (5 người)
  • Nhân viên kỹ thuật về hệ thống xử lý Môi trường (2 người)

Thông tin  về các yêu cầu cụ thể được mô tả chi tiết tại đây.