Tuyển nhân sự làm về quan trắc môi trường tự động

+ Nội dung công việc: nhân sự làm về quan trắc môi trường tự động, bao gồm các trạm quan trắc môi trường nước, quan trắc môi trường không khí

+ Số lượng tuyển: 5-7 người, trong đó khoảng 2 bạn nữ.

+ Yêu cầu tuyển dụng:

1- Có am hiểu về các phép phân tích môi trường, nếu có am hiểu về quan trắc môi trường tự động thì được ưu tiên.

2 – Trình độ tiếng anh giao tiếp.

3- Có đam mê làm về kỹ thuật, sẵn sàng đi công tác trong nước. (Nếu có định hướng làm việc lâu dài, sẽ có chương trình đào tạo cụ thể trong nước và nước ngoài)

+ Lượng: Đàm phán trực tiếp

+ Thông tin liên hệ phỏng vấn:

Kim Van Chinh

Email:   [email protected] (Personal); [email protected] (Work)

Skype: kimchinhmt

Hand phone:  +84.969623998-961653988