Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt I năm 2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển
sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2020 vào các ngày 11 và 12/4/2020.

Nội dung chi tiết xin tham khảo link dưới đây: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/upload/files/ts_ths_dot1_2020.pdf

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Tầng 4, nhà T1,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). Điện
thoại: 024. 35578435, Fax: 024. 38583061, E-mail: [email protected]/