TUYỂN SINH KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

Thông tin tuyển sinh các ngành tuyển sinh Khoa Môi trường 2019:

Điểm chuẩn các năm 2019 – 2019 và điểm sàn năm 2019 cho các ngành học tại Trường Khoa học Tự nhiên:

Liên hệ Khoa Môi trường: Số điện thoại: 024.38584995